Dr. Lia Levin

מנהלת בי"ס לעב סוציאלית סגל אקדמי בכיר
Dr. Lia Levin
Phone: 03-6405916
Fax: 03-6409182
Office: School of Social Work, 255

General Information

Dr. Lia Levin is a senior faculty member at Tel Aviv University's School of Social Work. In her research and practice she deals with issues pertaining to social justice, access to it and ways it can be translated into benefiting policies in Western welfare states.

Dr. Levin is a licensed social worker, and received her BSW, MSW (Summa Cum Laude) and Ph.D. degrees from Tel Aviv University. In 2012-2013, she completed her post-doctoral fellowship at King College London's Centre for Public Policy Research, and is a Visiting Senior Research Fellow at the Centre since 2013.

To date, Dr. Levin has published several articles, book chapters and other texts on social policy, poverty, practice in social work and teaching social work. She supervises research students on these topics. Dr. Levin has received several research grants and awards, including a grant from the Israeli Science Foundation (2017).

In 2010, 2012 and 2017, Dr. Levin received the award for excellence in teaching from the Rector of Tel Aviv University. In 2012 (junior faculty) and then again in 2014, 2015, 2016 and 2017 (senior faculty) she was a member of "Club 100", a list of Tel Aviv University's highest ranked lecturers.

Since 2014, Dr. Levin is the Academic Director of Tel Aviv University's Policy Practice Clinic. In this capacity, in 2017 she received a research grant reward from Israel's Council for Higher Education.

Dr. Levin has been the Head of Tel Aviv University's School of Social Work Bachelor's Degree Program since 2016.

Besides her academic endeavors, Dr. Levin is a social activist, working with individuals living in extreme poverty, acting as consultant to governmental and non-governmental agencies and conducting forums on the subjects of civic participation, society, social exclusion, social justice and participatory democracy.

מידע כללי

דר' ליה לוין היא חברת סגל בכירה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. במחקר ובפרקטיקה שלה היא עוסקת בנושאים הקשורים לצדק חברתי, הנגישות אליו והאופן שבו הוא מיתרגם למדיניות מיטיבה במדינות רווחה מערביות.

דר' לוין הנה עובדת סוציאלית מוסמכת, בוגרת תואר ראשון, תואר שני בהצטיינות (במהלך לימודי דוקטורט ישיר) ודוקטורט (Ph.D) מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. ב-2012-2013 שהתה כפוסט דוקטורנטית במרכז לחקר מדיניות ציבורית (CPPR) בקינג'ס קולג' שבלונדון, אנגליה. 

דר' לוין פרסמה עד היום עשרות מאמרים, פרקים בספרים וטקסטים נוספים בנושאי מדיניות חברתית, עוני, פרקטיקה בעבודה סוציאלית, והוראה בעבודה סוציאלית. היא מנחה תלמידים לתארים מתקדמים בנושאים אלו.

בשנים 2010 ו-2012 זכתה דר' לוין בהצטיינות בהוראה מטעם רקטור אוניברסיטת תל אביב. בשנים 2012 (סגל זוטר), 2014 ו-2015 (סגל בכיר) הופיעה ב"רשימת המאה" של טובי המרצים באוניברסיטת תל אביב. ב-2015 הובילה סמינר בינלאומי בעזרת מענק מטעם ה-Social Policy Association בבריטניה. ב-2011 וב-2014 זכתה ב-Best Reviewer Award מטעם כתב העת Journal of Research Practice.
 

לצד פעילותה האקדמית, דר' לוין היא אקטיביסטית חברתית, עובדת עם אנשים החיים בעוני קיצוני, ומשמשת יועצת לארגונים ממשלתיים וחוץ-ממשלתיים בתחומי חברה, מעורבות אזרחית, הדרה חברתית, צדק חברתי ודמוקרטיה השתתפותית.

Field of interests

  • Social justice
  • Social policy
  • Social exclusion and poverty
  • Social theory
  • Critical social work
  • Public involvement and shared decision-making
  • Public service reforms
  • Research and evaluation
  • Sustainable societies

Selected Publications

Rosenberg, A., Heimberg, R. G., Solomon, Z., & Levin, L. (2008). Investigation of exposure-symptom relationships in a context of recurrent violence. Journal of Anxiety Disorders, 22(3), 416-428.

 

Levin, L., & Weiss-Gal, I. (2009). Are social workers required to engage in participatory practices? An analysis of job descriptions. Health and Social Care in the Community, 17(2), 194-201.

 

Weiss-Gal, I., & Levin, L. (2010). Social workers and policy practice: An analysis of job descriptions in Israel. Journal of Policy Practice, 9, 183-200.

 

Krumer-Nevo, M., Weiss-Gal, I., & Levin, L. (2011). Searching for poverty-aware social work: Discourse analysis of job descriptions. Journal of Social Policy, 40(2), 313-332.

 

Levin, L., & Peled, E. (2011). The Attitudes toward Prostitutes and Prostitution Scale: A new tool for measuring public attitudes toward prostitutes and prostitution. Research on Social Work Practice, 21(5), 582-593.

 

Levin, L., & Weiss-Gal, I. (2011). Social work education in Israel at the dawn of the 21st century. In S. Stanley (Ed.), Social work education in countries of the east: Issues and challenges (pp. 191-207). New York, NY: Nova Publishing.

 

Levin, L., Goor, Y., & Tayri, M. T. (2012). Agency advocacy and organizational development: A feasible policy practice alliance. British Journal of Social Work, 41(8), 1-20.

 

Levin, L. (2012). Towards a revised definition of client collaboration: The knowledge-power-politics triad. Journal of Social Work Practice, 26(2), 181-195.

 

Cohen, O., & Levin, L. (2012). Impact of financial and employment status on the co-parenting of divorcing couples in Israel. Journal of Family Studies, 18(1), 47-61.

 

 

Levin, L., & Hamama, L. (2013). Teaching a systematic and evidence-based approach in an ambivalent context: An case example from Israel. Evaluation and Program Planning, 36(1), 136-144.

 

Weiss-Gal, I., Levin, L., & Krumer-Nevo, M. (2014). Applying critical social work in direct practice with families. Child & Family Social Work, 19(1), 55-64.

 

Levin, L. (2015). Involvement as inclusion? Shared Decision-Making in Social Work Practice in Israel: A Qualitative Account. Health & Social Care in the Community, 23(2), 208-215.

 

Levin, L. (2015). Israel. In M. Odekon & J. G. Golson (Eds.), SAGE Encyclopedia of World Poverty (2nd Ed.) (pp. 848-849). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

 

Levin, L., & Tayri-Schwartz, T. (2016). Attitudes toward poverty, organizations, ethics and morals: Israeli social workers and shared decision-making. Health Expectations, 20, 448-458.

 

Levin, L., Gewirtz, S., & Cribb, A. (2017). Shared decision-making in Israeli social services: Social workers' perspectives on policy making and implementation. British Journal of Social Work, 47(2), 507-523.

 

Levin, L., & Teichman, M. (2017).  Patient retention in therapeutic communities for substance abuse treatment: An organizational-environmental-professional perspective. Social Work, 62(2), 165-173.

 

מרמור, א., לוין, ל. וכץ, כ. (2017). "תיבת פנדורה": עמדותיהם של עובדים סוציאליים כלפי השתתפות ילדים בוועדות תכנון טיפול והערכה. חברה ורווחה, לז(2), 393-410.

גור, י., בואנו דה-מסקיטה, ש. ולוין, ל. (2008). מרפאה ניידת לטיפול רפואי והנגשת סיוע פסיכוסוציאלי לנשים בזנות. בתוך: ח. מהל, מ. חובב ומ. גולן (עורכים), התמכרויות, אלימות ועבירות מין: טיפול לאור החוק (עמ' 478-504). ירושלים, ישראל: כרמל.

לוין, ל. (2009). "קואליציה של הדרה": אי-מימוש זכאות לסיוע מצד מערכות הבטחון הסוציאלי בקרב החיים בעוני קיצוני . בתוך: ג'. גל ומ. אייזנשטט (עורכים), נגישות לצדק חברתי בישראל (עמ' 225-253). ירושלים, ישראל: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.

Awards

2007                Florence Ben Dov Foundation Scholarship

2008                Nathan Shapell Foundation Award for Outstanding Community Service

2009                Shahar Boym Foundation Scholarship

2010                Tel Aviv University Rector's award for excellence in teaching

2010                Kramer Levinson Scholarship

2011                Journal of Research Practice Best Reviewer Award

2012                Tel Aviv University Rector's award for excellence in teaching

2012                Member of "Club 100": 100 best Junior lecturers at Tel Aviv University

2014                Member of "Club 100": 100 best Senior lecturers at Tel Aviv University

2014                Journal of Research Practice Best Reviewer Award

2015                Member of "Club 100": 100 best Senior lecturers at Tel Aviv University

2015                TAU Student union “Lecturer of the Year”

2016                Member of "Club 100": 100 best Senior lecturers at Tel Aviv University

2017                Tel Aviv University Rector's award for excellence in teaching 

2017                Member of "Club 100": 100 best Senior lecturers at Tel Aviv University

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>
Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive